Välkommen till forskningsbiblioteket

Vi är övertygade om att spelansvar kommer att spela en viktig roll i hur framtidens spelmarknad utformas. Spelansvar är en sammanfattning av de åtgärder som genomsyrar speloperatörers arbete med att minska riskerna för de allvarliga konsekvenser som kan drabba spelare och anhöriga. Spelansvar har många dimensioner och täcker in allt från hur nya spelformer utvecklas till hur personal utbildas och spel distribueras och säljs.

Och för spelaren blir spelansvar mycket mer konkret än så. När en spelare ska köpa ett spel ställs han eller hon inför en rad beslut som kan påverka spelbeteendet: hur mycket vill jag spela, hur ofta och hur länge, vill jag ha reklam, vill jag stänga av mig från spel och i så fall hur länge.

Sedan många år tillbaka bedrivs forskning om spelansvar och riskerna med spel. Forskningsbiblioteket är en plats där vi har samlat de mest relevanta svenska och internationella artiklarna om spelansvar och spelproblem. I forskningsbiblioteket kan man bland annat hitta information om vilka spel som anses vara särskilt riskfyllda, vad man bör tänka på när man tar fram nya spel och i vilken mån olika spelansvarsåtgärder fungerar. Kort och gott: det är en databas som man har praktisk användning av.

Forskningsbiblioteket är ett levande bibliotek som ständigt fylls på med nytt material. Vår förhoppning är att det ska bidra till att förenkla spelansvarsarbetet och göra det lättare att genomföra bra förändringar.

Forskningsbiblioteket har utvecklats av Sustainable Interaction och Svenska Spel, och Sustainable Interaction ansvarar för urvalet av de rapporter som publiceras i biblioteket.

Varför ett forskningsbibliotek?

Blogg

Spelmarknadens nyckelord

Självavstängning: tak eller språngbräda?

I teorin kan vem som helst blir spelberoende

Jakob Jonsson

Jakob Jonsson

Jakob Jonsson är psykolog med 25 års erfarenhet av att arbeta med spelberoendefrågor på olika sätt. Han har ingått i de stora prevalensprojekten i Sverige sedan 1996 och doktorerar vid Stockholms Universitet, där han skriver en avhandling om spelberoende med fokus på förebyggande arbete.
Läs mer

Thomas Nilsson

Thomas Nilsson

Thomas Nilsson är psykolog och har arbetat med spelberoendefrågor sedan slutet av 80-talet. Han utvecklade nationella stödlinjen tillsammans med Folkhälsomyndigheten och har även varit delaktig i arbetet med att bygga upp Spelberoendes riksförbund och olika kamratföreningar.
Läs mer

Kategorier

För att det ska vara lätt att hitta i forskningsbiblioteket har vi delat in artiklarna i olika kategorier. När du väljer kategori får du upp alla artiklar som är kopplade till det aktuella ämnet tillsammans med en kort sammanfattning av området.

Behavioral tracking system (BTS)

Rapporter om kända BTS, utvärderingar och rapporter om hur BTS används av speloperatörer och hur lagstiftning runt BTS hanteras av olika myndigheter.

Frivilliga eller obligatoriska spelansvarsverktyg

Forskning, rapporter eller omvärldsbevakning om fördelar och nackdelar med frivilliga respektive obligatoriska spelansvarsverktyg.

Om spel, motivation, kultur och spelproblem

Forskning om motiv till att börja spela. Motiven kan till exempel vara psykologiska, sociologiska eller ekonomiska. Forskningen kan ge viktig information om hur preventionsarbete kan bedrivas.

Om spelansvar, spelansvarsverktyg och policy

Forskning och rapporter om spelansvar, regleringar och lagförslag, nationellt och internationellt. Spelansvar är en viktig del i speloperatörers verksamhet och numera också en viktig del i licenser och spellagstiftningar.

Prevalensundersökningar

Forskning om förekomsten av spelproblem nationellt och internationellt. Prevalensundersökningar är en värdefull källa till information om förekomsten av spelproblem i populationen.

Reklam och marknadsföring

Forskning som ger kunskap om vilka former av reklam som kan påverka spelbeteende och om reklam ökar risken för spelproblem, till exempel reklam för bonusar.

Riskförebyggande kampanjer

Forskning eller rapporter om riktade riskförebyggande kampanjer, till exempel om åldersgränser, riskabla spelformer eller direkt mot riskgrupp och hur de påverkar spelbeteende.

Självavstängning

Forskning eller rapporter om hur spelare använder självavstängning, varför spelare stänger av sig och vilken effekt och betydelse självavstängning har.

Självtest

Forskning eller rapporter om hur självtest för spelare används. Det handlar både om hur självtesten används av speloperatörer och hur de används av spelare.

Spel och risknivå

Forskning om riskabla spelformer och hur de påverkar riskgrupper och spelbeteende samt hur olika faktorer i spel påverkar risken för spelproblem, till exempel bonusar, återbetalningsprocent, upplevd kontroll och snabbhet.

Spel om pengar på arbetsplatsen

Forskning om riskerna med spel på arbetsplatsen. Att kunna spela på arbetstid har alltid varit möjligt men digitaliseringen av arbetsplatser har gjort spel mer lättillgängligt än någonsin.

Spelgränser/Pre-commitment

Forskning och rapporter om hur speloperatörer och spelare använder sig av spelgränser och vilken effekt spelgränser har på spelbeteende. De vanligaste spelansvarsverktygen är att erbjuda spelaren att sätta gränser för tid och pengar.

Spelmiljöns betydelse

Forskning om hur spelmiljön påverkar spelbeteendet. Det kan till exempel handla om faktorer som ljud, ljus, id-kontroller, entreavgifter, betallösningar, servering av alkohol, närhet till bankomater och personalnärvaro.

Stödlinjer

Svenska Stödlinjens årsrapport. Stödlinjernas främsta uppgift är att ge stöd och råd till spelare och anhöriga. Stödlinjerna kan hjälpa till att hänvisa spelare och anhöriga vidare och känner till vilken offentlig hjälp som finns tillgänglig.

Utbildning för personal och ombud

Forskning, rapporter och omvärldsbevakning om olika initiativ för att utbilda personal och ombud om riskerna med spel och utbildningars effekt.

Utbildning för spelare

Forskning om utbildning för spelare och vilken effekt utbildning har på spelbeteendet beroende på om den är generell eller riktad mot en specifik spelform eller riskgrupp.

Åldersgränser

Forskning om betydelsen av åldersgränser för risken att utveckla spelproblem.

Återkoppling på spelvanor

Forskning om hur spelare tar emot olika budskap om sitt spelande. Det kan till exempel handla om effekter av popup:s under pågående spel, e-post om spelvanor, kontohistorik eller att bli uppringd.