I teorin kan vem som helst blir spelberoende

Individen

Vi vet att personer som är sårbara av något skäl – det kan vara barndomstrauman, skilsmässor, arbetslöshet eller andra faktorer som gör individen sårbar – är känsliga för att utveckla olika former av problem, t ex spelproblem. Individer som mår dåligt och har det jobbigt söker efter ett beteende som ger smärtlindring; en flykt från ett obehagligt sinnestillstånd. Spel kan fungera utmärkt som smärtlindring för många eftersom spelformer innehåller en rad olika stimuli som till exempel ljud, ljus, former, beslut och vinster. Det gör att det är lätt att glömma bort sig och sluta att tänka på de problem man har. Dessutom är spelande ett beteende som man kan hålla på med länge över tid – förutsatt att man har pengar att spela för.

Spelet i sig

Vi vet att vissa spelprodukter är mer riskabla än andra – till exempel är alla spelformer som erbjuds över nätet mer riskabla än samma spel som erbjuds fysiskt. Spelautomater är en annan spelform som är riskabel i princip oavsett hur den utformas. Det som är typiskt för de spelformer som är mer riskabla än andra är att de är snabba, det vill säga att det är kort tid mellan insats och resultat. De har hög återbetalningsprocent vilket leder till att man vinner – för det mesta små summor – ganska ofta vilket i sin tur är belönande och ger upphov till behagliga kortvariga positiva känslor. Som grädden på moset är det dessutom ofta lättare att återspela sina vinster än att ta ut dem i kontanter eller flytta till sitt bankkonto. Det lockar spelaren till spela upp sina pengar. Det är inte heller helt oviktigt att spelformer är lättillgängliga: spelautomaterna finns i mitt kvarter, på min favoritkrog eller enkelt tillgänglig i min telefon.

Miljön

Miljön där spelet erbjuds är också viktig. Vi är alla olika och attraheras av hur lokalen överensstämmer med mina preferenser. Saker som färg, form, lukt, inredning, om det serveras alkohol och mat, om det finns personal som är beredd att hjälpa mig, om det är rökfritt, hur långt det är till spelstället jag föredrar, hur ser deras öppettider ut är alla exempel på saker som påverkar hur vi känner för en viss miljö.

Treenigheten plus

De tre faktorerna individ, spelet i sig och spelmiljön samspelar på ett komplext sätt. Har man då också turen, eller oturen, att vinna en stor summa pengar tidigt ökar riskerna för problemspel. Vi vet dessutom att upplevelsen/-erna av att vara nära att vinna en stor vinst också är en riskfaktor. Till sist har vi riskfaktorn tid. Jag brukar säga att ett spelberoende utvecklas över tid. Spelar man ofta och länge och mer och mer av ens tid och tankar upptas av spel ökar risken för problem. Forskningen och kliniska erfarenheter visar det tydligt. En liten andel av spelarna ägnar oändligt med tid åt spel. Tid åt att förbereda sitt spel, genomföra spelandet, ta hand om reaktionerna på en förlust eller vinst, fantisera om vad man ska göra om man vinner, praktiskt ordna med pengar, hålla reda på alla lögner man sprider för att inte avslöja att man spelar … Tiden är är en riskfaktor och med mängden nedlagd tid ökar också insatserna – med det ökar också förlusterna och spelandet löper amok.

Så ja: i teorin kan vem som helst utveckla problem med spel. Men det är ett komplext samspel som kräver att många starka upplevelser i själva spelet paras med individuell sårbarhet och att spelandet fungerar som smärtlindring.

Obligatoriskt med tid och pengagräns

Med detta sagt är det därför viktigt att tidigt introducera obligatoriska spelansvarsåtgärder i förebyggande syfte. Spelansvarsåtgärder som erbjuder stöd för den enskilda spelare när dennes livssituation förändras eller när det sker saker i spelet som vi vet är riskfaktorer.

Två av de åtgärder jag tänker på är att

1) göra det obligatoriskt för spelaren att berätta hur mycket pengar han/hon är beredd att sätta in på sitt spelkonto per vecka.

Det är en enkel åtgärd som dessutom är lätt att förstå för spelaren. Självklart ska spelaren kunna ändra sin gräns. Vill man sänka beloppet sker det direkt – vill man höja beloppet får man veta det en vecka innan det sätts i verket.

2) Gör det obligatoriskt att sätta en tidsgräns för hur länge man vill spela/vara inloggad.

Önskvärt vore om det på ett enkelt sätt gick att sätta olika tidsgränser för de olika spelformerna – poker och Lotto är till exempel väsensskilda spel – men det duger gott med en generell gräns.

Glädjande nog är dessa spelansvarsåtgärder inskrivna i den nya omsorgsplikten. Min förhoppning är att de spelbolag som söker och får en spellicens i Sverige använder sin fantasi, samarbetar med forskare och kliniker och sen använder sin tekniska kunskap att utveckla dessa till synes enkla spelansvarsåtgärder. Gör dem användarvänliga och synliga – så att de kommer spelarna till gagna.

Taggar: spelberoende, spelgränser, spelansvar, riskfaktorer
Kategorier: Blogg