Artiklar om: Återkoppling på spelvanor

Återkoppling på spelvanor

Att ge spelare återkoppling på sina spelvanor blir allt mer populärt. Hur detta sker kan däremot variera, och idag pågår forskning om hur spelare uppfattar olika typer av budskap under sitt spel.

Återkoppling kan ske på en rad olika sätt och vid olika tillfällen under en spelsession. Forskningen är fortfarande i sin linda, och kan till exempel handla om hur popup:s som berättar om hur länge spelaren spelat eller ger information om spelvanor tas emot. Det är osäkert vilken kanal som är mest effektiv. Är det ett sms, ett e-postmeddelande eller ett personligt samtal? Vi vet att återkoppling påverkar spelarens spelbeteende, men kunskapsläget är idag bristfälligt om hur återkoppling ska ske på bästa sätt. (Auer & Griffiths 2016, Gainsbury et al, 2015).

Auer & Griffith (2016) genomförde en studie på Norsk Tippings 5 528 onlinekunder där de jämförde att ge olika former av feedback till kunderna med att inte ge någon feedback alls. Feedbacken kunde till exempel vara hur mycket spelaren förlorat den senaste månaden, hur mycket andra kunder förlorat eller rekommendationer om att använda olika spelansvarsverktyg. Resultatet visade att samtliga interventioner minskade insatser och nettoförluster på kort sikt, men att olika spelargrupper reagerade olika på interventionerna.

Artiklar om: Återkoppling på spelvanor

Reaching out to big losers: A randomized controlled trial of brief motivational contact providing gambling expenditure feedback.

Optimal content for warning messages to enhance consumer decision making and reduce problem gambling

Personalized Behavioural Feedback for Online Gamblers: A real World Empirical Study

Electronic gaming machine warning messages: information versus self-evaluation