Artiklar om: Behavioral tracking system (BTS)

Behavioral tracking system (BTS)

Behavioral tracking systems (BTS) verkar bli ett allt viktigare verktyg hos speloperatörer. Syftet är att uppmuntra till ett riskfritt spelande.

Forskare har sett att den tekniska utveckling som har gjort spel mer tillgängliga också innebär möjligheter att använda data för att förebygga spelproblem (Gainsbury, 2011; Auer & Griffiths, 2015; Jonsson et al 2017), till exempel i form av ett BTS.

Det huvudsakliga syftet med ett BTS är att upptäcka riskabla spelbeteenden hos den enskilda spelaren och ge återkoppling om det faktiska spelbeteendet. I den återkoppling som spelaren får skräddarsys relevant information, till exempel om vilka spelansvarsverktyg som finns och rekommenderas i det enskilda fallet. Ett BTS byggs utifrån det faktiska spelbeteendet, men för att få en bredare bild av spelarens spelbeteende, tankar om sitt spelande och eventuella negativa konsekvenser används ofta ett självtest som komplement.

Spel på internet är den största anledningen till att BTS blir ett viktigt verktyg hos operatörer. Idag har en rad speloperatörer utvecklat egna BTS för att hålla koll på riskabla spelbeteenden hos sina spelare. De flesta BTS är inte utvärderade eller har inte granskats kritiskt av forskarsamfundet.

Artiklar om: Behavioral tracking system (BTS)

GamTest: Psychometric Evaluation and the Role of Emotions in an Online Self-Test for Gambling Behavior (1)

Testing normative and self-appraisal feedback in an online slot-machine pop-up in a real-world setting

The use of personalized behavioral feedback for online gamblers: an empirical study

Player account-based gambling: Potentials for behaviour-based research methodologies

Experiences of Playscan: Interviews with users of a responsible gambling tool