Artiklar om: Frivilliga eller obligatoriska spelansvarsverktyg

Frivilliga eller obligatoriska spelansvarsverktyg

Det finns både fördelar och nackdelar med frivilliga respektive obligatoriska spelansvarsverktyg. Men enligt forskning är responsen till frivilligt satta gränser svagare.

Generellt kan man säga att forskningen är entydig: ett obligatoriskt krav om att sätta en gräns, till exempel för hur mycket pengar man kan tänka sig att förlora, har större påverkan än när det är frivilligt att sätta gränsen. Många som uppmanas att sätta frivilliga gränser gör det helt enkelt inte. En variant är att göra det obligatoriskt för spelare att sätta en gräns innan det går att spela eller öppna ett konto men att summan eller tiden är valbar (Ladouceur et al, 2012, Routledge International Handbook of Internet Gambling, 2012, Williams et al 2012a).

Artiklar om: Frivilliga eller obligatoriska spelansvarsverktyg

Awareness promotion about excessive gambling among video lottery retailers