Artiklar om: Om spel, motivation, kultur och spelproblem

Om spel, motivation, kultur och spelproblem

Människor har olika motiv till att börja spela. Forskning om varför man spelar kan ge information om hur vi kan arbeta förebyggande med spelansvar.

Att någon börjar spela kan bero på psykologiska, sociologiska eller kanske ekonomiska skäl. Forskning om varför man spelar kan ge viktig information, exempelvis om hur preventionsarbete kan bedrivas. Motivet till varför man spelar kan också ge information om vilka spelformer spelaren väljer och varför (Binde, 2013), vilket kan öka möjligheterna att bedriva effektiv behandling.

Artiklar om: Om spel, motivation, kultur och spelproblem

The Effect of Losses Disguised as Wins and Near Misses in Electronic Gaming Machines: A Systematic Review

Why people gamble: a model with five motivational dimensions (1)

Spel om pengar. Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande

Predictors of outcomes of psychological treatments for disordered gambling: A systematic review

Early risk and protective factors for problem gambling: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies