Artiklar om: Om spelansvar, spelansvarsverktyg och policy

Om spelansvar, spelansvarsverktyg och policy

Spelansvar en viktig del i alla speloperatörers verksamhet och numera även en viktig del i licenser och spellagstiftningar.

Spelansvar och spelansvarsverktyg är en bred kategori och utöver rapporter om hur olika spelansvarsverktyg fungerar presenteras här sammanställningar om hur spelansvar generellt fungerar. Ett exempel på ett brett spelansvarsinitiativ är spelalagom.se, där det finns information och tillgång till olika spelansvarsåtgärder (Abbott, 2017; Bonello & Griffiths, 2017; Williams et al, 2012a).

Artiklar om: Om spelansvar, spelansvarsverktyg och policy

Experiences of responsible gambling tools among non-problem gamblers: A survey of active customers of an online gambling platform (1)

Effects of prevention and harm reduction interventions on gambling behaviours and gambling related harm: An umbrella review

Experiences of responsible gambling tools among non-problem gamblers: A survey of active customers of an online gambling platform

Analyzing Consumer Protection for Gamblers Across Different Online Gambling Operators: A Descriptive Study

Beyond Reno: a Critical Commentary on Hancock and Smith