Artiklar om: Prevalensundersökningar

Prevalensundersökningar

Prevalensundersökningar är en värdefull källa till information om förekomsten av spelproblem i populationen.

Prevalensundersökningar ger bland annat information om andel i befolkningen som spelar, andel med spelproblem och hur de fördelar sig i befolkningen, vilka spelformer som är problematiska samt kunskap om hur enskilda spelprodukter och tillgängligheten av spel generellt påverkar graden av spelproblem i befolkningen (Statens folkhälsoinstitutet, 2012, Williams et al, 2012b).

Artiklar om: Prevalensundersökningar

The population prevalence of problem gambling: methodological influences, standardized rates, jurisdictional differences, and worldwide trends

Återhämtning från och konsekvenser av problemspelande. EN RAPPORT FRÅN SWELOGS FÖRDJUPNINGSSTUDIE

Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande. Resultat från Swelogs fördjupningsstudie

Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem. Resultat från Swelogs uppföljningsstudie 1998–2009

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010. Resultat från Swelogs ettårsuppföljning. Swelogs, Swedish longitudinal gambling study