Artiklar om: Riskförebyggande kampanjer

Riskförebyggande kampanjer

Att arbeta förebyggande för att minimera riskerna med spel är idag ett eftersatt område, men intresset för att skapa och testa preventionsprogram ökar genom nya projekt och samarbeten.

Få länder har en genomtänkt och långsiktig plan för hur preventionsarbete ska bedrivas och implementeras i exempelvis skolan. Många av de kampanjer som finns drivs av speloperatörer och handlar framför allt om att upplysa om att spel har en åldersgräns och varför. Ett exempel på hur intresset för preventionsprogram ökar är Folkhälsomyndighetens samarbete med en rad organisationer i Sverige för att sprida kunskap om riskerna med spel och var man kan få hjälp med sina spelproblem. Arvsfonden avsätter också pengar till olika nationella projekt för att sprida information om riskerna med spel. Lotteriinspektionen har lanserat en webbplats, Prata om spel, som är en del av en preventiv informationskampanj som vänder sig till elever på högstadiet och gymnasiet (Blume et al, 2016; Folkhälsomyndigheten, 2016; Williams et al, 2010).

Artiklar om: Riskförebyggande kampanjer

Stacked Deck: an effective, school-based program for the prevention of problem gambling.

Metoder för att förebygga spelproblem. En systematisk litteraturöversikt

Systematic Review of Empirically Evaluated School-Based Gambling Education Programs