Artiklar om: Självtest

Självtest

Ett självtest består av ett antal frågor som gör det möjligt för spelaren att få ett utlåtande om sitt spelande. Informationen kan gynna både spelaren, speloperatören och forskningen.

Självtest där spelare kan undersöka sin egen relation till spel har funnits länge och har utvecklats för lite olika syften. Dels som ett underlag för kliniker att kunna göra en djupare bedömning och utesluta olika syndrom som kan likna spelberoende, dels för att passa in i olika forskningsprojekt, till exempel prevalensundersökningar. Självtest för spelare har en viktig roll i olika Behavioural tracking systems, till exempel Playscan, för att få spelarens subjektiva upplevelse av sitt spelande (Jonsson et al, 2017).

Artiklar om: Självtest

A comprehensive review of problem gambling screens and scales for online self-assessment

GamTest: Psychometric Evaluation and the Role of Emotions in an Online Self-Test for Gambling Behavior