Artiklar om: Spel och risknivå

Spel och risknivå

Flytten av spel till internet har påverkat risknivån hos olika spelformer och även förändrat den kunskap vi tidigare haft om området. Idag kan vi se att små förändringar i ett spels utformning kan ge stora konsekvenser för hur riskfyllt spelet blir.

Hur olika förändringar i spelet påverkar spelets risknivå är komplext. Troligen kan ganska små förändringar få stora konsekvenser för spelbeteendet, till exempel en förändring av tempot, fler spelobjekt per tidsenhet eller hur bonusar utformas.

I dagsläget vet vi en hel del om vilka faktorer som påverkar risknivån i spel och därmed också vilka spelprodukter som är mer riskfyllda än andra, men utvecklingen av spel på internet har delvis förändrat den kunskap vi tidigare haft. När tidigare riskfria spel, till exempel skraplotter, flyttas in i den digitala miljön höjs risknivån. Skraplotten går från att vara riskfri till att bli en mer riskabel spelprodukt. Det som också verkar ske när spel flyttas till internet är att spelbeteende förändras. Bland annat verkar spelarna bli mer benägna att testa fler spelprodukter (spelbredd) och det ökar risken för riskabelt spelande (Meyer et al 2011, Binde et al, 2017).

Artiklar om: Spel och risknivå

Forms of gambling, gambling involvement and problem gambling: Evidence from a Swedish population survey

Att bedöma spelformers riskfylldhet: En metodologisk diskussion i ett regleringsperspektiv