Artiklar om: Spel om pengar på arbetsplatsen

Spel om pengar på arbetsplatsen

Internet har förändrat var och när man kan spela. Intresset har ökat hos arbetsgivare om riskerna med spel på arbetsplatsen, vilket driver på forskning i området.

Att kunna spela på arbetstid har alltid varit möjligt, men digitaliseringen av arbetsplatserna har gjort spel mer lättillgängligt än någonsin. Det finns ett ökat intresse hos arbetsgivare för vilka risker spel om pengar på arbetsplatsen för med sig för anställda. Arbetsplatsen är också en viktig arena för preventionsarbete om riskerna med spel (Binde, 2016a, 2016b, 2016c).

Artiklar om: Spel om pengar på arbetsplatsen

Preventing and responding to gambling-related harm and crime in the workplace.

Gambling-related embezzlement in the workplace: A qualitative study. International Gambling Studies

Gambling-Related Employee Embezzlement: A Study of Swedish Newspaper Reports.