Artiklar om: Stödlinjer

Stödlinjer

Stödlinjer finns till för både spelare och anhöriga. Hit kan man vända sig om man behöver hjälp eller någon att prata med.

Stödlinjerna kan hjälpa till med att hänvisa spelare och anhöriga vidare och känner till vilken offentlig hjälp som finns tillgänglig. Man arbetar också aktivt med att försöka höja motivationen till förändring hos dem som söker hjälp.

Genom åren har arbetsformerna utvecklats och idag sker mer och mer av kontakten med spelare och anhöriga online, och många stödlinjer går att kontakta via e-post och chatt. Självtest och olika former av självhjälpsprogram erbjuds också (Centrum för psykiatriforskning, 2016).

Artiklar om: Stödlinjer

Stödlinjen för spelare och anhöriga. Årsrapport 2016