Artiklar om: Utbildning för personal och ombud

Utbildning för personal och ombud

Utbildning av personal hos speloperatörer, ombud och externa samarbetspartners uppmärksammas allt mer. Kraven på obligatorisk utbildning kommer i många fall från reglerande myndigheter och branschorganisationer.

Det finns visst forskningsstöd för att utbildning av personal på spelbolag, kasinon och hos ombud har effekt på attityder, kunskap och förmåga att intervenera (Kalke et al 2011) och att personal som har kontakt med kunder efterfrågar kontinuerlig utbildning i hur de ska hantera svåra situationer (Hing & Nuske 2011; 2012).

Det finns ingen konsensus om vad en “bra utbildning” är (Oehler et al 2016). Inte heller finns några krav på hur utbildningarna ska genomföras eller hur ofta de ska repeteras och uppdateras. Men utbildning om spelets negativa effekter är viktigt. Det skapar bland annat förståelse hos personal och ombud om varför det finns regler för åldersgränser och kreditspel

Artiklar om: Utbildning för personal och ombud

Prevention of Pathological Gambling in State-Owned Lottery Companies: Evaluation of Trainings for Lottery Retailers.

Responding to Problem Gamblers in the Venue: Role Conflict, Role Ambiguity, and Challenges for Hospitality Staff

Assisting Problem Gamblers in the Gaming Venue: A Counsellor Perspective

Principles for Developing Benchmark Criteria for Staff Training in Responsible Gambling