Artiklar om: Utbildning för spelare

Utbildning för spelare

Generellt sett ska utbildningar göra det enklare för spelare att ta informerade beslut. Olika typer av utbildningar kan ha olika effekter beroende på hur de riktas.

En av hörnstenarna i spelansvarsarbetet är det informerade beslutet. Det vill säga idén att om spelaren har adekvat kunskap om spelet, hur slumpen fungerar och om de potentiellt negativa konsekvenserna ska spelaren kunna fatta kloka beslut och spela innanför sina gränser för tid och pengar.

Det finns indikationer på att utbildning av spelare kan förändra tankefällor, men att eventuella effekter på spelbeteende är kortvariga. I början av 00-talet hade idéer som betonade tankefällornas avgörande roll på spelproblem ett stort inflytande på vilken forskning som bedrevs. Idag betonas betydelsen av känslor och återkoppling i större utsträckning (Wohl et al, 2013).

Artiklar om: Utbildning för spelare

Reducing Erroneous Cognition and the Frequency of Exceeding Limits among Slots Players: A Short (3-minute) Educational Animation Facilitates Responsible Gambling

Facilitating Responsible Gambling: The Relative Effectiveness of Education-Based Animation and Monetary Limit Setting Pop-up Messages Among Electronic Gaming Machine Players