Att bedöma spelformers riskfylldhet: En metodologisk diskussion i ett regleringsperspektiv

Av: Binde, P
Publicerad: 2012
Kategorier: Spel och risknivå
Kanaler:

Referenslänk

Abstract:
Ur inledningen: Forskning och praktisk erfarenhet visar att vissa spelformer är mer riskfyllda än andra. Med ”riskfylld” avses här en spelform där en jämförelsevis stor andel av deltagarna har spelproblem. Risken kan vara dels att spelformen skapar problem hos åtskilliga av dem som börjar delta i den, dels att den är särskilt attraktiv för personer som sedan tidigare har spelproblem och därigenom vidmakthåller eller förvärrar deras problem.