Att sälja en dröm - om spelreklam och dess påverkan

Av: Per Binde/School of Global Studies, University of Gothenburg, Sweden
Publicerad: 2005
Kategorier: Reklam och marknadsföring
Kanaler:

Referenslänk

Abstract:
I boken presenteras fakta om svensk spelreklam och en genomgång görs av internationell forskning på området. Det görs även en kritisk granskning av reklamen och forskningen kring den. Boken vänder sig i första hand till dem som kommer i kontakt med spelmissbruk i sitt arbete, antingen indirekt i rollen som politiker eller forskare eller mer direkt i någon form av stöd- eller behandlingsarbete. Författare är socialantropologen fil. dr Per Binde vid Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) vid Göteborgs Universitet. Rapporten ingår som ett led i den forskning som Statens folkhälsoinstitut stöder om spel och spelberoende i Sverige.