Markedsføringens effekt på spilling av pengespill og pengespillproblemer

Av: Rambøll Management Consulting, Norge
Publicerad: 2018
Kategorier: Reklam och marknadsföring
Kanaler:

Referenslänk

Abstract:
Rambøll Management Consulting (Rambøll) har på oppdrag for Lotteri- og stiftelsestilsynet undersøkt markedsføringens effekt på spilling av pengespill og på pengespillproblemer. Undersøkelsen er gjennomført i perioden februar 2017 til februar 2018. Oppdragets formål er å kartlegge markedsføring av pengespill rettet mot nordmenn og hvordan de opplever at denne påvirker pengespilling og omfanget av pengespillproblemer. Oppdraget omfatter både det regulerte og uregulerte spillmarkedet.

Rapporten skal belyse følgende temaer: