Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/09 Huvudresultat från Swelogs befolkningsstudie

Av: Folkhälsomyndigheten
Publicerad: 2011
Kategorier: Prevalensundersökningar
Kanaler:

Referenslänk

Abstract:
Färre personer spelar för alltmer pengar.Studien visar att andelen personer som spelar spel om pengar har minskat från 88 till 70 procent under det senaste decenniet. Detta överensstämmer med resultat från flera internationella studier. Samtidigt ligger omsättningen på det reglerade spelandet kvar på samma nivå som tidigare och därtill kommer en eventuell ökning av det oreglerade spelandet. Andelen problemspelare i befolkningen ligger på två procent och ytterligare fem procent av befolkningen har viss risk för spelproblem. Spelproblem finns i hela befolkningen men det finns stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Nästan var tionde man i åldern 18–24, men färre än var hundrade kvinna i åldern 45–64, är problemspelare. Spelproblemen i befolkningen har omfördelats. Andelen problemspelare ligger kvar på samma nivå i befolkningen som helhet, men bakom dessa siffror ligger ökningar i vissa grupper och minskningar i andra. Spelproblemen har fördubblats bland män 18–24 år och bland kvinnor 45 år och äldre. Samtidigt har spelproblemen minskat bland pojkar 16–17 år, vilket var den grupp som hade mest problem med spelandet för tio år sedan. Spelproblemen har även minskat bland män 45–64 år och kvinnor 18–44 år. Det finns tydliga sociala skillnader mellan problemspelare och personer som inte har problem med sitt spelande. Andelen problemspelare är högst bland dem med lägst utbildning, lägst inkomst och låg socioekonomisk status. Det finns också en större andel problemspelare bland personer som har social- bidrag, arbetslöshetskassa eller problem med hushållsekonomin. Minderårigt spelande finns i alla spelformer trots att nästan hela spelmarknaden har en åldersgräns om lägst 18 år. Andelen problemspelare bland flickor i åldern 16–17 är 2 procent och bland pojkar i åldern 16–17 är den 5 procent. Spelproblem och psykisk ohälsa. Det är sex gånger vanligare med dålig psykisk hälsa bland problemspelare jämfört med icke-spelare och spelare utan spelproblem.