Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010. Resultat från Swelogs ettårsuppföljning. Swelogs, Swedish longitudinal gambling study

Av: Staten Folkhälsoinstitut
Publicerad: 2012
Kategorier: Prevalensundersökningar
Kanaler:

Referenslänk

Abstract:
Huvudsyftet med denna rapport är att beskriva förändringar vad gäller spelproblem i befolkningen under ett år och hur detta samvarierar med förändringar i hälsan. Resultaten bygger på upprepade intervjuer med drygt 6 000 personer. Intervjuerna genomfördes under perioderna november 2008 till augusti 2009, och december 2009 till augusti 2010. Andelen problemspelare var oförändrad, men tre fjärdedelar av de tidigare problemspelarna byttes ut och ersattes med nya. En femtedel av de nya problemspelarna är sådana som tidigare haft spelproblem medan de andra är helt nya problemspelare. Generaliserar man resultaten från intervjuerna blev ungefär 100 000 personer av den svenska befolkningen mellan 16 och 84 år problemspelare från mätningen 2008/2009 till mätningen 2009/2010. De utgör 1,4 procent av de aktuella åldersgrupperna. Drygt hälften av de nya problemspelarna var män och mer än en fjärdedel var under 25 år. För kvinnor fann vi högsta andelen nya problemspelare i åldersgruppen 45–64 år. Utbildningsnivå verkar inte ha någon avgörande betydelse för vem som blir problemspelare. De som hade riskabla alkoholvanor vid den första mätningen blev i större utsträckning problemspelare till den andra mätningen, och det var främst bland män. Vi såg också ett samband mellan att utveckla riskabla alkoholvanor under året och ökande spelproblem. För männen finns det samband mellan nedsatt psykisk hälsa på så vis att det var större andel nya problemspelare bland dem med nedsatt psykisk hälsa vid den första mätningen. Ökad grad av spelproblem samvarierar också med försämrad psykisk hälsa under året. För kvinnorna är det mindre andel nya problemspelare bland dem med mindre god allmän hälsa, och framför allt bland dem som fått försämrad allmän hälsa under året. Det finns också ett tydligt samband mellan ökad grad av spelproblem och att spela på arbetstid eller skoltid, framför allt för dem som började göra detta under året. Personer som spelar tv-spel och dataspel hade högre risk för att bli problemspelare även när vi kontrollerade för kön och ålder. När det gäller livshändelser under året fann vi starkast samband mellan en närstående persons död och ökad grad av spelproblem. Drygt 40 000 personer var fortsatt problemspelare mellan mätperioderna, och nästan hälften av dessa hade allvarliga spelproblem. Män utgör ungefär 85 procent SPEL OM PENGAR OCH SPELPROBLEM I SVERIGE 2009/2010 9 av dem som fortsatt var problemspelare. Riskabla alkoholvanor vid den första mätningen gav lägre sannolikhet för att komma ur problemspelandet. Det var också lägre sannolikhet för dem som fick försämrad allmän hälsa under året. Skilsmässa eller separation under året minskade också sannolikheten för att komma ur problemspelandet. I samband med analyserna för denna rapport har vi bedömt riskpotentialen för olika typer av spel. Spel med hög riskpotential har kort tid från insats till utfall, snabb utbetalning av vinst, möjlighet till långa spelsessioner och ofta speciella spelmiljöer med ljud och ljus. Många speltyper som är tillgängliga via internet har hög riskpotential liksom spelautomater och kasinospel. Omkring fem procent av befolkningen spelar på spel med hög riskpotential varje månad eller oftare. Spelproblem samvarierar tydligt med hur ofta man spelar på spel med högre riskpotential.