Om Jakob Jonsson


Vem är du?

Jakob Jonsson är psykolog med 25 års erfarenhet av att arbeta med spelberoendefrågor på olika sätt. Han har ingått i de stora prevalensprojekten i Sverige sedan 1996 och doktorerar vid Stockholms Universitet, där han skriver en avhandling om spelberoende med fokus på förebyggande arbete. Jakob har också skrivit en del egna forskningsartiklar och offentliga rapporter. Sedan 2007 är Jakob anställd på Sustainable Interaction, ett företag som är verksamt inom områdena socialt ansvarstagande, säkerhetsarbete, beroendeproblematik och psykosocial hälsa.

Vad är forskningsbiblioteket?

Forskningsbiblioteket är ett levande bibliotek under ständig utveckling där vi har samlat de mest relevanta artiklarna om spelansvar och spelproblem kopplat till vad spelbranschen kan göra. Det kan till exempel handla om vad vi vet om riskfyllda spel eller vad man bör tänka på när man tar fram nya spel. En annan viktig funktion är att identifiera områden där fakta och forskning saknas.

Vad kan man använda forskningsbiblioteket till?

Spelbolag kan använda forskningsbiblioteket för att samla in information om hur man kan arbeta för att förebygga spelproblem. Med mycket relevant kunskap samlad på samma ställe är det lätt att skaffa sig en överblick och dra nytta av det arbete som andra redan har gjort. På så sätt kan forskningsbiblioteket fungera som en hjälp för spelbolag att fatta välgrundade och medvetna beslut utifrån. Jag hoppas att forskningsbiblioteket kan vara ett sätt att lyfta en viktig diskussion.

Jakob Jonsson

Experter

Jakob Jonsson

Thomas Nilsson