Om Thomas Nilsson


Vem är du?

Thomas Nilsson är psykolog och har arbetat med spelberoendefrågor sedan slutet av 80-talet. Han utvecklade nationella stödlinjen tillsammans med Folkhälsomyndigheten och har även varit delaktig i arbetet med att bygga upp Spelberoendes riksförbund och olika kamratföreningar. Thomas är initiativtagare till den nordiska konferensserien SNSUS och har samarbetat med spelbranschens parter sedan mitten av 90-talet. Han har lång erfarenhet av att arbeta som behandlare, terapeut, stöd till personer med spelproblem och deras anhöriga samt utbildare. 1999 grundade Thomas företaget Sustainable Interaction där han också arbetar.

Vad är forskningsbiblioteket?

Forskningsbiblioteket är en samlingsplats för forskning om riskerna med spel, vad vi kan göra för att minska dessa risker och vilka spelansvarsåtgärder som faktiskt fungerar. Om vi ska kunna arbeta förebyggande på ett bra sätt måste vi helt enkelt veta vad vi ska göra. I forskningsbiblioteket har vi samlat en mängd relevant information på ett och samma ställe för att förenkla för den som söker information. På så sätt slipper man lägga energi på sådant som inte fungerar och insatser kan riktas rätt från början.

Vad kan man använda forskningsbiblioteket till?

Ett paradexempel är när man som speloperatör planerar att stärka upp sitt spelansvarsarbete. Till exempel kanske man frågar sig om det är effektivt att skicka påminnelser till spelare om hur mycket pengar man förlorat. I forskningsbiblioteket kan man hitta forskningsbaserade svar på denna typ av frågor. Det är helt enkelt en databas som man har praktisk användning för. I forskningsbiblioteket publiceras även artiklar som är kritiska mot det spelansvarsarbete som bedrivs. Det är viktigt med ett forum där vi tillåter oss att granskas.

Jakob Jonsson

Experter

Jakob Jonsson

Thomas Nilsson